920 888 93 post@opplevsorum.no

Frivillige

Den 27. august går Blakerfest 2021 på Blaker Skanse av stabelen. Vi er helt avhengige av frivillige som ønsker å være med å lage fest for lokalsamfunnet. 

Vi trenger frivillige til mange forskjellige oppgaver. Som frivillig tar du på deg et viktig ansvar. Ansvaret medfølger at vi ønsker noe av deg, men også at du får noe i gjengjeld.

VI TILBYR

  • Mat og drikke når du jobber
  • Nye bekjentskaper og spennende oppgaver.
  • Få arrangementskompetanse
  • Bli med på å skape en eventyrlig feststemning i Blaker og Sørum
  • En egen hyggelig frivillighetsfest

Det er forskjellig hvor mye og intensivt man må jobbe på de forskjellige arbeidsområdene. For eksempel de som ønsker å jobbe med rigg får oppgaver før og etter, mens de som jobber i servering, hovedsakelig arbeider under selve arrangementet.  Vi er veldig takknemlige til alle som bidrar mer enn dette, og det er det heldigvis mange som også vil!

En del av oppgavene krever at den frivillige er fylt 18 år, men vi har også oppgaver som passer for yngre frivillige. Er du under 18 år trenger vi en fullmakt fra verge eller foresatt. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt det å være frivillig? 

Registrer deg her!