920 888 93 post@opplevsorum.no
Blakerfest 2021 ble en fin, intim og liten festival grunnet pandemien. Takk til alle frivillige, artister, sponsorer og samarbeidspartnere som deltok slik at vi fikk laget en festival i dette underlige pandemiåret.
Nå jobber vi med planene for Blakerfest 2022. Datoene for Blakerfest 2022 er satt til 19. og 20. august 2022. Hold av datoen.